منشور اخلاقی مهندسی عدل
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی
مديريت پويا و انديشگر مهندسی عدل اطمينان دارد همه همکاران متخصص و مجرب با سرلوحه قرار دادن اصول ذيل موجبات تحقق اهداف عاليه ما را فراهم آورده و با ايجاد بستری شايسته به روند تعالی آن جامــه عمل مي پوشانند:
· هدف ما دسترسی مشتری به مرغوبترين کالا و ارائه بهترين خدمات به اوست . اميد تحقق اين هدف بالاترين انگيزه ما در کار است.
· هيچگاه از همفکری و مشارکت خود برای اصلاح روشهای انجام کار و ارتقاء سطح کيفيت خدمات دريغ نمی ورزيم.
· برای وقت مشتريان ارزش قائليم و از تاخير و تعلل در انجام امور پرهيز می نمائيم .
· ظاهر آراسته ما موجب اعتماد به نفس و حسن خلق و ایجاد نشاط در محیط کار و همکاران و مراجعین می گردد.
· صداقت ،وجدان کاری ،انظباط و قانون مداری را در محيط کار خود حاکم نموده و رعايت عدالت و انصاف را به عنوان يک اصل می پذيريم .
· برای افزايش کارآيی ،ارتقاء بهره وری و جلب رضايت مشتري از طريق آموزش مداوم و ارتقاء خلاقيت خواهيم کوشيد .
· برای نيل به آرمانها و اهداف ما از ايده های سازنده و انتقادات ديگران استقبال می کنيم .
· می کوشيم تا در انتقال معلومات و مهارتهايمان به ديگران اشتياق و شکيبايی روز افزون يابيم
چشم انداز آینده
پيشرفت امری دائمی است به منظور تحقق مطلوب اهداف خود همواره به دنبال تعميم تفکر و دامنه های آموزش کارمندان  و بهبود مستمر کيفيت اجراي امور هستيم. عرضه مرغوبترين محصولات و خدمات را مهم ترين رهيافت يک نظام جامع و پويا برای تعامل متقابل با رقبا می دانيم .
بر اين باوريم که مي توانيم پيشتازانه جايگاه خود را تعالی بخشيده و برجسته ترين حضور خود در بازار ابزار تجهیزات نقشه برداری  ايران را به بهترين وجه ترسيم نمائيم.
منشور مشتری محوری
هدف عالی و غايی مهندسی عدل: خدمت هرچه بيشتر و بهتر
مشتری سالاری تک بيت تجارت ماست. آنچه که تداوم رويکرد مشتری مداری در اين مجوعه را تسری مي بخشد, تحکيم و تعمیم روند احترام به خواسته مشتری و حصول رضايت خاطر اوست .
مهندسی عدل همواره مترصد آن است که با توسعه نوآوريها در ارائه خدمات نوين و منحصر بفرد مصرف کننده را به عضوی از خانواده خود بدل ساخته و او را در پيشرفت خود شريک گرداند. بر اين باوريم مشارکت در فرآيند تصميم سازی , ايفای نقش هدايتی و مبادله تجربيات موجب تحکيم پيوند و گسترش ارتباط ما با مشتری است .
کوشش داريم با شناسايی نياز ها و انتظارات منطقی مشتری در صدد رفع و تامين آنها بر آئيم....
 
 

افزودن مطلب ...

فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی
مديريت پويا و انديشگر مهندسی عدل اطمينان دارد همه همکاران متخصص و مجرب با سرلوحه قرار دادن اصول ذيل موجبات تحقق اهداف عاليه ما را فراهم آورده و با ايجاد بستری شايسته به روند تعالی آن جامــه عمل مي پوشانند:
· هدف ما دسترسی مشتری به مرغوبترين کالا و ارائه بهترين خدمات به اوست . اميد تحقق اين هدف بالاترين انگيزه ما در کار است.
· هيچگاه از همفکری و مشارکت خود برای اصلاح روشهای انجام کار و ارتقاء سطح کيفيت خدمات دريغ نمی ورزيم.
· برای وقت مشتريان ارزش قائليم و از تاخير و تعلل در انجام امور پرهيز می نمائيم .
· ظاهر آراسته ما موجب اعتماد به نفس و حسن خلق و ایجاد نشاط در محیط کار و همکاران و مراجعین می گردد.
· صداقت ،وجدان کاری ،انظباط و قانون مداری را در محيط کار خود حاکم نموده و رعايت عدالت و انصاف را به عنوان يک اصل می پذيريم .
· برای افزايش کارآيی ،ارتقاء بهره وری و جلب رضايت مشتري از طريق آموزش مداوم و ارتقاء خلاقيت خواهيم کوشيد .
· برای نيل به آرمانها و اهداف ما از ايده های سازنده و انتقادات ديگران استقبال می کنيم .
· می کوشيم تا در انتقال معلومات و مهارتهايمان به ديگران اشتياق و شکيبايی روز افزون يابيم
چشم انداز آینده
پيشرفت امری دائمی است به منظور تحقق مطلوب اهداف خود همواره به دنبال تعميم تفکر و دامنه های آموزش کارمندان  و بهبود مستمر کيفيت اجراي امور هستيم. عرضه مرغوبترين محصولات و خدمات را مهم ترين رهيافت يک نظام جامع و پويا برای تعامل متقابل با رقبا می دانيم .
بر اين باوريم که مي توانيم پيشتازانه جايگاه خود را تعالی بخشيده و برجسته ترين حضور خود در بازار ابزار تجهیزات نقشه برداری  ايران را به بهترين وجه ترسيم نمائيم.
منشور مشتری محوری
هدف عالی و غايی مهندسی عدل: خدمت هرچه بيشتر و بهتر
مشتری سالاری تک بيت تجارت ماست. آنچه که تداوم رويکرد مشتری مداری در اين مجوعه را تسری مي بخشد, تحکيم و تعمیم روند احترام به خواسته مشتری و حصول رضايت خاطر اوست .
مهندسی عدل همواره مترصد آن است که با توسعه نوآوريها در ارائه خدمات نوين و منحصر بفرد مصرف کننده را به عضوی از خانواده خود بدل ساخته و او را در پيشرفت خود شريک گرداند. بر اين باوريم مشارکت در فرآيند تصميم سازی , ايفای نقش هدايتی و مبادله تجربيات موجب تحکيم پيوند و گسترش ارتباط ما با مشتری است .
کوشش داريم با شناسايی نياز ها و انتظارات منطقی مشتری در صدد رفع و تامين آنها بر آئيم....
 
 

افزودن مطلب ...

 

   
 
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به مهندسی عدل می باشد.
طراحی سایت توسط شرکت داده پردازی فراتک